Chính sách bảo hành và hoàn trả

นโยบายการรับประกัน

เรารับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้สินค้าที่เกิดความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการผลิต อาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม

นโยบายการคืนสินค้า

หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่พึงพอใจในตัวสินค้า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยสินค้าที่คืนกลับมาต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมป้ายสินค้า รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่แนบไว้ในบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค้าจัดส่งสินค้ากลับมาที่เรา 

เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วเราจะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือตามกำหนดของรอบเครดิตการ์ดที่ใช้ในการจ่าย