Zircon

เพทาย อัญมณีแห่งความสมดุล

พลอยเจียระไน

 Zircon

พลอยดิบ

 Zircon

  

ข้อมูลทั่วไป

ความแข็งของพลอย (Mohs'scale) 7.5
สูตรทางเคมี ZrSiO4
แร่ธาตุ ซิลิเกต

ความเชื่อและพลอยประจำเดือนเกิด

- เพทาย อัญมณีประจำเดือนเกิดเดือนธันวาคม -

เชื่อกันว่า เพทาย จะทำให้ผู้ที่ครอบครองมีความร่ำรวยและมั่งคั่ง ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง และช่วยเสริมสร้างสติปัญญาทำให้มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น คนโบราณเชื่อว่าเพทายเป็นอัญมณีแห่งความโชคดี และถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ หากเพทายเปลี่ยนสีจะเป็นการเตือนอันตรายให้กับผู้สวมใส่

ปัจจัยด้านคุณภาพ

สี เพทายมีหลากหลายเฉดสี เช่น สีเหลือง เขียว แดง น้ำตาลแดง และน้ำเงิน
ความสะอาด โปร่งแสงถึงโปร่งใส
การเจียระไน นิยมเจียระไนเป็นทรงกลม ทรงรี และทรงสี่เหลี่ยม